سناریوی نابودی اسرائیل

برخلاف اظهار نظراتی که در مورد نابودی اسرائیل می شود، اسرائیل اگر روزگاری نباشد به دلیل یک جنگ ویرانگر نخواهد بود. جنگ و اشغالگری هویت اصلی این دولت و نکته ای است که اسرائیل به خوبی بدان واقف است و استراتژی تهاجمی اش در عرصه نظامی نیز بر همین قاعده استوار است.

یعنی اگر جنگی هم رخ دهد، حامیان اسرائیل گرچه هزینه هایش را به پای اسرائیل می نویسند و تا کنون نیز نوشته اند ولی لاجرم درگیر حمایت از اسرائیل می شوند.

واقعیت بسیار مهم آن است که آشکارا سطح درگیری های نظامی اسرائیل در منطقه رو به کاهش است و عملا اسرائیل از بلندپروازی های نظامی در منطقه و رویای نیل تا فرات به سطح دفاع از سرزمین های اشغالی سالهای 48 و 67 عقب رانده شده است.

اسرائیل حتی به راحتی نمیتواند به سرزمین های همسایه شلیک کند و از هزینه های سنگین سیاسی آن در امان بماند.

تغییر شرایط منطقه و جهان و عدم تطابق اسرائیل با شرایط امروزی جهان عامل اصلی تهدید کننده حیات اسرائیل است.

اسرائیل اگر روزگاری نباشد چگونه نخواهد بود؟

سرنوشت اسرائیل بعنوان یک دولت نوظهور که بر ویرانه های یک کشور اشغال شده بنا شده است و در برابر خود با یک مجموعه قدرتمند در حال تقویت مواجه است:

یک ملت در تبعید بنام فلسطینی ها

و هم تباران عرب آن

و مسلمانان جهان

و رقبای اقتصادی و سیاسی قدرتمند منطقه ای

و ...

از سوی دیگر دولت اسرائیل دچار ضعف مفرط و مستمر شده است و پارادوکس مردم سالاری و جنگ طلبی از درون و شکست سیاست اشغالگری و تغییر توازن قوا از بیرون، آن را تضعیف می کند.

در چنین شرایطی اقدام اسرائیل بر علیه منافع آمریکا (مخالفت با توافق هسته ای غرب با ایران) که به شکاف سیاسی در حاکمیت و افکار عمومی آمریکا انجامید، روند تضعیف اسرائیل را تشدید می کند.

دور شدن از حیطه منافع ملی آمریکا(که خود نیز درگیر ارتقا و تغییرات است) می تواند برای اسرائیل به منزله پایان کار باشد. در چنین شرایطی اسرائیل اگر انرژی خود را صرف اصطکاک با نظم و صلح جهانی و همچنین تصمیمات و منافع آمریکا کند، خودکشی کرده است.

اسرائیل همچنان در مسیر نابودی است.

/ 0 نظر / 147 بازدید