تعارض موقت و عجیب رسانه ها و دولت آمریکا

به نظر می رسد تعارضی میان رسانه های آمریکا و دولت آمریکا در موضوع توافق هسته ای با ایران پدید آمده است.

سیاست آمریکا تغییری را پذیرفته که رسانه ها هنوز به آن نرسیده اند. این تصمیم نخست در سطح دولت آمریکا اتخاذ شده است و حزب دمکرات نیز علیرغم تنش های اولیه بدان تمکین کرده است و پس از آن نظام کنگره نیز. 

رسانه ها و افکار عمومی ملتهب نیز بزودی همراه می شوند.

/ 0 نظر / 104 بازدید