عیبجویی و بلای مشابه

زمانی که عیبجویی میکنیم

به طور منطقی احساس میکنم ضعفی در دیگری هست و در ما نیست

ضعفی که لازم است جستجو و بررسی و نشان داده شود

و درست از همان ناحیه که تصور نمیکنیم خودمان ضعیف هستیم

دچارش می شویم

...

خدا رحم کند

/ 0 نظر / 188 بازدید