طلحه و زبیر و عثمان و علی ع

جهل به تاریخ بسیار خطرناک است ولی خطرناک تر از آن، جهل مرکب یا توهم دانستن تاریخ است. کسانی که طلحه و زبیر را نمی شناسند و دوستان و دشمنان آنان را نمی شناسند و حرکت آنان را نمی شناسند، گاهی از این عنوان چون سنگ و دشنام استفاده می کنند و در واقع  عقده گشایی می کنند و در پی کشف یا ابراز حقیقت نیستند و لاجرم درسی نمی آموزند و عبرت نمی گیرند و بصیرتی بدست نمی آورند.

خداوند همه ما را هدایت فرماید. ان شاء الله

/ 0 نظر / 109 بازدید