عوامل اصلی در کاهش قیمت در آینده

مهمترین عامل در کاهش قیمت ها در آینده عبارت است از تصمیمات صحیح سیاسی و مدیریتی که منجر به افزایش کارآمدی با محوریت اصلاح زیرساخت ها و از جمله فناوری می شود.

به طور مثال در بخش خودرو، با ورود خودروسازان حرفه ای، امکان تعامل صحیح صنعت خودروسازی با فعالین واقعی بازار ایران و جهان فراهم می آید و در قدم اول، کاهش قیمت محصولات قدیمی و با استانداردهای ضعیف یک نتیجه طبیعی است.

نمونه دیگر: در بخش ساختمان با ورود فناوری های نوین ساخت و ساز و بازیگران حرفه ای، جاده ها و ساختمان ها و دیگر سازه ها در زمان بندی کوتاه تر ساخته می شوند و این بزرگترین صرفه جویی در چرخه هزینه ها است. کاهش زمان اجرای پروژه آن هم در ابعاد 60 تا 80 درصد، ضریب کاهشی قابل توجهی بر روی کلیه هزینه های تولید و عرضه کالا و خدمات ایجاد می کند. در رده بعدی سرمایه تخصصی و استاندارد قرارداد که با بهره پایین و در ارتباط با متخصصین استاندارد درگیر ساخت و ساز می شوند و این نیز باعث کاهش هزینه تولید می شود. عوامل مهم دیگر که در مسیر تورم همچنان افزایش می یابد عبارتند از دستمزد و قیمت زمین های دارای موقعیت ممتاز و استثنایی و سرویس های جدیدی که در ساخت و سازهای امروزی مد نظر نبوده است.در مجموع هزینه ساخت و ساز حرفه ای کاهش می یابد.

به نظر می رسد که بهبود ارتباط با اقتصاد جهانی موجب کاهش نسبی هزینه ها در اجزاء و افزایش هزینه و سطح زندگی خواهد شد. مسیری که به تغییرات بنیادی دیگر نیز می انجامد.

/ 0 نظر / 121 بازدید